ترک تحصیل دختران

از سال ۹۰ که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از تحصیل بازمانده‌اند،...

عباس سلطانیان (معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش) به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که...

رضوان حکیم‌زاده، معاون وزیر آموزش پرورش اعلام کرد در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ حدود ۱۴۲ هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند....

دو سوم از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بی‌سواد در ایران زنان هستند و بی‌سوادی در زنان تبعه...

ازدواج زودهنگام، کار در کنار خانواده و تعصبات فرهنگی و همچنین دور بودن مدارس از جمله دلایل بازماندن...

به گفته معاون امور زنان دولت ایران، براساس نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس، سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک...

زرافشان در ادامه گفت که در سال اول کسانی که از راهنمایی به پایه اول متوسطه نیامده‌اند، که حدود...

رئيس آموزش و پرورش خراسان شمالی می‌گويد: «وجود فرهنگ‌های اشتباه در مورد ادامه تحصيل دختران در برخی از اقوام...