تسلیحات شیمیایی

علی افشاری- تنها نتیجه دور اول مذاکرات ژنو، آغاز گفت‌وگو‌ی طرفین بود. مذاکرات به گسترش واگرایی بین مخالفان نیز...

آکادمی نوبل سازمان منع تسلیحات شیمیایی را متسحق دریافت جایزه نوبل صلح دانست. اما وظایف این سازمان چیست و...