تسهیلات بانکی

اجاره‌نشینی و خرید مسکن سخت‌تر شده. دولت و بانک مسکن برای آنچه که ارتقای قدرت خرید مسکن خوانده‌اند، سقف...

بانک‌های ایران برای دور زدن بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی راهکارهایی مانند حبس بخشی از وام...

وزیر کار ایران می‌گوید که توزیع تسهیلات بانکی ایران نامتوازن است و نیمی از مردم تا به حال از...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش گفت که افزایش تورم موجب افزایش فقر و اعتیاد می‌شود و معضل...

حمید مافی- بازار مسکن به خواب زمستانی رفته است. خانوارهای دهک‌های یک تا چهار درآمدی به‌طور کلی ناتوان از...

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی