تشکلهای مستقل کارگری

محمد جراحی صبح پنجشنبه ۱۳ مهر در بیمارستان درگذشت. مرگ او پس از جدالی سخت با بیماری سرطان رخ...

محمد جراحی چهار سال پیش در زندان به اختلالات تیرویید دچار شد اما به رغم توصيه پزشكان، مسئو لان...