تشکل های مستقل کارگری

شورای عالی کار سرانجام حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۳۶،۵ درصد افزایش داد. تشکل‌های مستقل کارگری با در...

مذاکرات شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران «سه‌جانبه» خوانده می‌شود. اما نقش دولت به‌عنوان...

چند نفر از کارگران معترض در تجمع تشکل‌های مستقل بازداشت شدند. در سقز نیز نیروهای امنیتی چند فعال کارگری...

در حالی‌که تشکل‌های مستقل کارگری اعلام کرده‌اند مراسم روز کارگر را در برابر مجلس برگزار می‌کنند، وزارت کشور به...

مهدی کوهستانی فعال کارگری و مشاور اتحادیه‌های کارگری: اعتصاب‌ها و تظاهرات فزاینده نمایانگر این است که کارگران دیگر...

مزدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهند. بیکاری بیکاران به جای خود، ترس از بیکاری آرامش کارگران شاغل را گرفته، و...