تشکیل پرونده قضایی در رابطه با گوشت قرمز

دادستان تهران از افزایش دوباره قیمت خودرو و کمبود و گرانی گوشت در ایران انتقاد کرده و از تشکیل...