تظاهرات اعتراضی در فرانسه

رئیس‌جمهور فرانسه یک سال است وارد کاخ الیزه شده، اما هیچ‌کس از اصلاحات اجتماعی او راضی نیست: نه کارگران...