تظاهرات اعتراضی ۱۳۹۶

نیروی ضد شورش با پرتاب گاز اشک‌آور تلاش کرد معترضان مشهدی را متفرق کند. مردم با پرتاب سنگ در...