تظاهرات در روسیه

هزاران روس یک بار دیگر در هفته گذشته به دعوت الکسی ناوالنیدر اعتراض به پوتین به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات...