تظاهرات روز جهانی کارگر

پلیس ضد شورش استانبول روز اول مه/۱۱ اردیبهشت با آب فشارقوی، اسپری فلفل، گاز اشک‌آور به تظاهرکنندگان روز جهانی...

عبدالرضا رحمان فضلی در همایش

تظاهرات روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان با شعارهايی عليه نابرابری و رياضت اقتصادی برگزار شد.