تظاهرات ضد اسرائیلی

در روزهای آخر هفته، لندن، پاریس و چند شهر آلمان صحنه تظاهراتی در محکومیت حمله اسرائیل به نوار غزه...