تظاهرات ضد جمهوری اسلامی در نیویورک

ظریف به تجمع اعتراضی در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک اشاره کرد و از آن به عنوان «پروژه...