تظاهرات مردم اصفهان در اعتراض به گرانی

مردم در اصفهان و گوهردشت کرج در اعتراض به گرانی و تورم، تظاهرات کردند. گزارش‌هایی از درگیری نیروهای لباس...