تعرفه فولاد و آلومینیم

در روز پایانی نشست گروه هفت ترامپخواستار پایان دادن به همه تعرفه‌ها و موانع تجاری میان تمام کشورهای عضو...

همتایان دونالد ترامپ امید دارند که در نشست گروه هفت رضایت او را برای گفت‌وگو بر سر تعرفه‌های که...

ایالات متحد آمریکا اعلام کرده که از این پس بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از کانادا، مکزیک و اتحادیه...