تعطیلات رسمی

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع دینی شیعه از وجود تعطیلات رسمی بیش از حد در ایران و حوزه‌های...