تعطیلی غرفه های ناشران در نمایشگاه کتاب

در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران علاوه بر جمع‌آوری برخی کتاب‌ها، پنج ناشر نیز غرفه‌هایشان تعطیل شد....