تعطیلی مدارس تهران

شاخص آلودگی هوا تهران به ۱۶۱ رسیده است: آلودگی بالاتر از ۱۵۰ که برای همه گروه‌ها ناسالم است. ...

اورژانس تهران برای اعزام به محل در شرایط اضطراری آلودگی هوا در حالت آماده‌باش قرار دارد.