تعطیلی بازار تهران

احمد کریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه انجمن‌های اصناف و بازار تهران یکشنبه ۲۶ آبان به خبرگزاری دولتی کار ایران...

در ادامه اعتراض بازاریان به #رکود و #گرانی، بخشی از #بازار_کفش تهران یکشنبه ۲۱ مرداد برای دومین روز پیاپی...

کارگران راه‌آهن در چند شهر دیگر به اعتصاب پیوستند. تجمع بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان در تهران و همچنین ادامه اعتراضات...