تعقیب فعالان کارگری

به گزارش «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه»، بیش از هزار کارگر با مطالباتی همچون «امنیت شغلی، بازگشت به کار همکاران...

جمعه، دهم شهریور ماه: رضا شهابی بیست و چهارمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می‌گذارد. حال عمومی...

خانواده رضا شهابی روز هشتم شهریور او را در زندان ملاقات کرده و متوجه شده‌اند وضع جسمی او مناسب...