تعویق حقوق کارگران

واحدهای مشکل‌دار به واحدهای تولیدی و صنعتی اطلاق می‌شود که عمدتا به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، و با مسائلی...

کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز که ۱۸ ماه حقوق نگرفته‌اند صبح روز چهارشنبه دهم بهمن برای چندمین بار...