تعویق مطالبات معلمان

آزادی معلمان زندانی، توقف تهدید، ارعاب و احضار غیرقانونی معلمان، لغو خصوصی‌سازی مدارس و لغو هرگونه بی‌عدالتی برای دانش‌آموزان...

جمعی از دبیران دبیرستان‌های اراک با نوشتن نامه‌ای خطاب به اداره آموزش و پرورش خواستار پرداخت مطالبات عقب‌مانده خود...

معلمان مشهد تعویق مطالبات خود از ابتدای سال جاری تحصیلی را غیرقانونی خوانده و خواستار پرداخت فوری مطالباتشان شده‌اند.