تعویق مطالبات کارگران آب معدنی داماش

آخرین حقوقی که به کارگران آب معدنی داماش واقع در روستای توریستی داماش در استان گیلان پرداخت شده است،...