تعویق پرداخت دستمزدها

گروهی از #کارگران_شهرداری_لوشان که هفت ماه دستمزد نگرفته‌اند، چهارشنبه ۲۶ تیر مقابل #دادگستری_رودبار تجمع کردند و خواستار پرداخت هر...

کارگران شرکت «#ایرکست_شاونبرگ» که هفت ماه است حقوق نگرفته‌اند روز دوشنبه ۲۰ خرداد مقابل #فرمانداری_ماهشهر تجمع کرده و...

کارگران #سد_بالاخانلو روز دوشنبه ۲۰ اسفند در اعتراض به تعویق ۶ ماه #دستمزد، مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. ۱۳۰ کارگری...