تعیین حداقل دستمزد سال 98

نایب رئیس «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» احتمال داده که مذاکرات مزد شورای عالی کار به سال...