تغییر نظام پارلمانی در ترکیه

رفراندم اصلاح قانون اساسی در ترکیه تلاشی است در جهت بستن پرانتز کمالیسم و حرکت به سوی فاشیسم اسلامی....

رأی مثبت به همه‌پرسی، این شانس را به اردوغان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند. بر...

اکثریت پارلمان ترکیه به تغییر نظام پارلمانی به ریاستی رأی مثبت داد. این تغییرات که اختیارات اردوغان را به‌شدت...

ائتلاف اسلام‌گرایان و ناسیونالیست‌‌ها در ترکیه ثمر می‌دهد: ۱۸ ماده لایحه تغییر نظام پارلمانی به ریاستی به تصویب رسید....

نمایندگان حزب عدالت و توسعه با نمایندگان حزب جمهوری‌خواه گلاویز کتک‌کاری کردند. بحث بر سر تغییر قانون اساسی ترکیه...

نخستین جلسه نمایندگان پارلمان ترکیه برای شور درباره همه‌‌پرسی قانون اساسی برگزار شد. تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در...