تفرقه

هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود گفته است: «این روزها چقدر از صدا و سیما علائم تفرقه پخش می‌شود و...