تفنگداران نیروی دریایی سپاه‌ پاسداران

تفنگداران نیروی دریایی سپاه‌ پاسداران که برای حضور در مسابقات نظامی-ورزشی‌«فرود در دریا» به روسیه سفر کرده‌اند، به عنوان...