تقسیم استان ها

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در واکنش به وعده‌های برخی داوطلبان احتمالی انتخابات برای تقسیمات استانی گفت وزارت کشور...

طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. ابوالفضل ابوترابی، عضو مجمع نمایندگان استان...