تقی روحانی

درگذشت تقی روحانی، گوینده رادیو ایران، برگزاری چهارمین دوره جایزه شعر زنان، نمایش «آرش ساد» و درگذشت برت استرن،...

کلاله پارسا- آذر پژوهش می‌گوید تقی روحانی دارای ماندنی‌ترین صداهای رادیویی بود. آیا هرگز گوینده‌ای با زنگ صدای او...

قی روحانی گوینده سابق رادیو ایران، امروز، پنجم تیر ماه در بیمارستان سرخه‌حصارِ تهران در ۹۳ سالگی درگذشت.