تقی روحانی درگذشت

درگذشت تقی روحانی، گوینده رادیو ایران، برگزاری چهارمین دوره جایزه شعر زنان، نمایش «آرش ساد» و درگذشت برت استرن،...

قی روحانی گوینده سابق رادیو ایران، امروز، پنجم تیر ماه در بیمارستان سرخه‌حصارِ تهران در ۹۳ سالگی درگذشت.