تلفات غیرنظامیان در جنگ موصل

بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی که نیمی از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند، هنوز در خانه‌های لرزان و رو...

اجساد ده‌ها غیرنظامی، از جمله کودکان و زنان در خیابانی نزدیک به خط مقدم نبرد نیروهای عراقی با داعش...

از سال ۲۰۱۴ تاکنون سردخانه‌های عراق در نبرد نیروهای عراقی با شبه نظامیان داعش پر از جنازه بوده‌اند....

در یک مورد از بمباران‌ها بیش از ۱۰۰ نفر از ساکنان موصل کشته شدند. بازار گمانه‌زنی داغ است. چه...

تنها بخش بسیار اندکی از ۷۵ هزار آواره این نبرد تا کنون ساکنان خود شهر موصل بوده‌اند. حتی در...

ارتش عراق به هشت‌کیلومتری مرکز شهر موصل رسیده. همزمان تلفات غیرنظامیان درحالی رو به افزایش است که مقام‌های عراقی...