تلفات مشروبات الکلی

خرید، فروش و مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع است و مجازات‌های سنگینی دارد، اما نه حکومت توانسته جلوی...

محمود خدادوست، رئیس مرکز تحقیقات

مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز باعث

در حالی که پیشتر مسئولان

در حالی که مقام‌های محلی

در هفت ماه نخست سال جاری ١٠٢ تن  در ايران بر اثر مسموميت مصرف مشروبات الکلی جان خود را...

قائم‌مقام وزير بهداشت ايران از افزايش مصرف مشروبات الکلی در مناطق جنوبی تهران خبر داد و گفت اين موضوع...

شمار تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی در يک مراسم خصوصی در کابل به ۱۸ تن رسيد.


اين رويداد...