تلویزیون شمشاد

انفجاری قوی کابل را لرزاند. تیراندازی ادامه دارد. تعدادی از کارکنان تلویزیون شمشاد و عده‌ای در ساختمان فدراسیون فوتبال...

این برای سومین بار است که روزنامه‌نگاران افغانستانی هدف حملات تروریستی قرار می‌گیرند. در حمله داعش به تلویزیون پشتو...

ابتدا انفجاری رح داد و سپس چند مرد مسلح وارد مرکز تلویزیون محلی شمشاد در کابل شدند. درگیری ادامه...