تل آویو

تدی نگوس، خواننده رپ اسرائیلی در آهنگ «دست بند زده» خشونت پلیس در پیش‌زمینه تبعیض اجتماعی علیه یهودیان آفریقایی...

لیکود به رهبری نتانیاهو که طرحی برای منع انتشار اطلاعات مربوط به پرونده‌های فساد او آماده کرده، راهپیمایی شرم...

نتانیاهو در دو پرونده در مظن فساد است. «راهپیمایی شرم» در تل‌آویو پس از آن برگزار شد که حامیان...