تمدن اسلامی

علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه ایران گفته «نظام به دنبال حرکت بشر به سمت تمدن اسلامی است». او شبکه‌های...

داریوش شایگان - ایدئولوژی‌مند کردن مذهب چیست؟ مذهب نمی‌تواند وارد روند تاریخ شود بی آن که توسط آن...

اکبر گنجی − خطای مهلک خامنه‌ای این است که همچنان گمان می‌کند یک دولت به اصطلاح اسلامی قادر خواهد...