تندباد

‌‌محمود دیانتی، رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: با افزایش شدت جریانات و بادهای سرد شمالی در...

سرعت تندباد از ۷۰ تا ۱۰۱ کیلومتر در ساعت اعلام شده. کانون تندباد در نوشهر بود. قطعی برق در...

وزش تندباد شديد در استان خوزستان باعث مرگ پنج نفر و مصدوم شدن ۳۵ نفر شد.