تندروهای یهودی

مقامات اسرائیلی یکی دیگر از تندروهای یهودی را بازداشت کردند. این‌که او در آتش‌سوزی مرگبار خانه یک خانواده فلسطینی...

دولت اسرائیل تدابیر شدیدی علیه تندروهای یهودی در پیش گرفته است. یکی از رهبران یک گروه افراطی توسط نیروهای...

افراد ناشناس در دهکده فلسطینی «کفر دوما»، نزدیک به نابلس، به یک خانه مسکونی کوکتل مولوتف پرتاب کردند و...