تنش در جلسه شورای شهر تهران درباره پلاسکو

جلسه شورای شهر تهران پرتنش بود. یکی از اعضاء خواهان محاکمه عاملان حادثه پلاسکو شد، دیگری معرفی مقصران را...