تنفس

خالد صالح- «نمی‌توانم نفس بکشم» محل تلاقیِ تاریخ کوتاه همه‌گیری ویروس جدید کرونا، و تاریخ دور و دراز ستم...

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130423_Proper_Breathing_MazyarMahdavifar.mp3