تنوع زیستی

کشتن یک زرافه سالم در باغ وحش کپنهاگ در جلو چشم بازدیدکنندگان و کودکان به بحث‌های گسترده در زمینه...

بیژن روحانی - روز جهانی تنوع زیستی امسال با تاکید بر نقش آب در حفظ گونه‌های مختلف حیات کار...

بیژن روحانی - نابودی تنوع زیستی در جهان به مرحله‌ای رسیده است که اکنون برای نجات زیستگاه‌ها، گونه‌های در...

بیژن روحانی ـ بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها، جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به حدود نه میلیارد نفر می‌رسد، اما اکنون...