تهمینه میلانی در برنامه هفت

تهمینه میلانی در برنامه «هفت»، با دفاع از سینمای اجتماعی، ادعای تهاجم فرهنگی غرب را «افسانه» خواند و گفت...