توافقنامه اقلیمی

در کنفرانس آب و هوایی مراکش کشورها به بحث درباره تشکیل یک نهاد مستقل بین‌المللی خواهند پرداخت که نقش...

برای به‌اجرا گذاشتن توافقنامه اقلیمی پاریس این پیش‌نیاز وجود داشت که ۵۵ کشور آن را تصویب کنند تا دست‌کم...

روحانی «احیای زاینده‌رود»، «پرتلاطم شدن دریاچه هامون» و «گام‌های مؤثر در زمینه آلودگی هوا و ریزگردها» را از جمله...

چهار ماه پس از بیست‌ویکمین گردهمایی همه اعضای کنوانسیون‌ سازمان‌ ملل‌ در مورد تغییرات‌ آب‌ و هوایی در پاریس،...