توافقنامه صلح کلمبیا

با تصویب قانون عفو چریک‌های فارک در دو مجلس سنا و نمایندگان کلمبیا بخش مهمی از توافقنامه صلح دولت...

نخستین گروه از چریک‌های فارک تحت نظارت نمایندگان سازمان ملل خلع سلاح اختیاری را آغاز کردند. قرار است این...

با موافقت مجلس نمایندگان، تلاش دوم برای به‌ثمر رساندن توافقنامه صلح بین دولت کلمبیا و چریک‌های چپ‌گرای فارک نتیجه...

دولت کلمبیا و چریک‌های گروه فارک می‌خواهند فردا (پنج‌شنبه ۲۴ نوامبر / ۴ آذر) پیمان صلح جدید را که...

دولت کلمبیا و شورشیان فارک می‌خواهند توافقنامه صلحی را که مردم در همه‌پرسی آن را نپذیرفتند نجات دهند. تمدید...

با شکست همه‌پرسی درباره توافقنامه صلح با چریک‌های فارک در کلمبیا، دولت از سویی می‌خواهد با مخالفان توافقنامه گفت‌وگو...