توافق اسد و مخالفان مسلح

اسد هفت سال پس از آغاز اعتراض‌ها در سوریه که به جنگ داخلی انجامید، بالاخره کنترل کامل حمص، یکی...

بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مخالف مسلح و غیرنظامیانی که اعضای خانواده‌های آنان هستند، در هفته‌های آینده با اتوبوس...