توافق خوب

علی افشاری- تعریف هر یک از طرفین از توافق خوب، فرمول برد-برد را پیچیده ساخته است. رهبر ایران می‌خواهد...

اوباما اعلام کرده که رسیدن به توافق‌نامه جامع هسته‌ای به اراده سیاسی رهبران ایران بستگی دارد. رییس مجلس...

یک روز پس از ابراز تفاهم خامنه‌ای با «توافق خوب»، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای به اراده...