توافق نامه پناهجویی ترکیه با اتحادیه اروپا

گابریل گفته اگر ترکیه به قوانین آلمان احترام نگذارد، اقدامات لازم علیه این کشور به اجرا در می‌آید. به...

ترکیه از پذیرش پناهجویانی که از راه یونان قصد ورود به کشورهای اروپایی را دارند خودداری کرد. وزیر خارجه...