توافق هسته ای

توافق هسته‌ای ایران و کشورهای

حسن روحانی و باراک اوباما،

گروهی از نمايندگان مجلس ايران در پی توافق هسته‌ای با کشورهای گروه ۱+۵ نسبت به روشن نبودن جزئيات آن...

ايران و قدرت‌های جهانی به توافق اوليه رسيدند. وزيران امور خارجه ايران و آمريکا پس از مذاکرات، دو برداشت...

پس از ده سال، در

آقای جان کری وزیر خارجه‌ی آمریکا می‌گوید: اگر ایران ثابت کند برنامه‌ی اتمی‌اش مقاصد نظامی ندارد؛ توافق هسته ای...