توافق وزارت ارشاد با نیروی انتظامی درباره کنسرت‌ها

پلیس ایران می‌گوید هیچ تغییری در ماموریت‌هایش در مورد برگزاری کنسرت‌ها ایجاد نشده است. توافق وزارت ارشاد و نیروی...

امام جمعه مشهد با انتقاد از مصوبه دولت در مورد دخالت نکردن نیروی انتظامی در امور کنسرت‌ها، می‌گوید وقتی...

وزارت ارشاد اعلام کرده با اداره اماکن نیروی انتظامی برای برگزاری کنسرت‌ها به توافق رسیده و دیگر نیروی...