توبه آمریکا

پیشنهاد توبه به «شیطان بزرگ» کاری از اسد بیناخواهی #روحانی #توبه

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در دیدار با سفیران و دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران گفت اگر آمریکا از مسیر...