تورج صابری وند

«کدام یک زن است؟» اثر تورج صابری‌وند، گرافیست ایرانی که در اعتراض به رفتار برخی سفارت‌های اروپایی در صدور ویزا، جایزه‌...